Stichting Sleutelen aan je Crea(c)tiviteit

Doelstellingen:

De stichting stelt zich ten doel mensen de kans te geven weer mee te doen in de maatschappij. De stichting richt zich op een brede groep mensen die zich om diverse redenen eenzaam voelen en weer onder de mensen willen komen. De stichting wil deze mensen door activering weer het gevoel laten ervaren van een zinvolle dag invulling waarin men gewaardeerd wordt en zich gewaardeerd kan voelen.

De stichting stelt zich tevens ten doel mensen  te stimuleren en te ondersteunen in het proces van het aanleren van arbeidsvaardigheden  of in het kader van re-integratie hen te begeleiden in  de voorbereiding op plaatsing binnen een extern bedrijf voor stages waarvoor zij een mbo-praktijkverklaring kunnen halen.

De stichting stelt zich ook ten doel mensen die de Nederlandse taal willen leren en willen integreren in de Nederlandse samenleving daarbij te ondersteunen en te begeleiden.

De stichting kiest  voor activiteiten die een belangrijke sociale bijdrage kunnen leveren aan het lokale woon- en leefklimaat en mensen de mogelijkheid  te bieden om uit sociaal isolement te komen om uiteindelijk uit de eventuele uitkeringssituatie te komen.

 

Doelgroepen:  

De stichting richt zich op:

  • jonge en oudere mensen die door uiteenlopende oorzaken de aansluiting met de samenleving missen en daardoor niet (kunnen) participeren;
  • gezinnen om hen de kans te geven mee te doen met sociaal /culturele activiteiten;
  • kinderen die uit een gezin komen waarbij er geen financiële draagkracht is om zichzelf op creatief, cultureel en sociaal vlak te ontwikkelen;
  • mensen die zich om verschillenden redenen eenzaam voelen en weer onder de mensen willen komen;
  • mensen die door activering weer het gevoel willen ervaren van een zinvolle dag invulling waarin ze gewaardeerd worden en zich gewaardeerd voelen;
  • de begeleiding en ondersteuning van mensen die zelf de weg naar participatie niet kunnen/durven vinden;
  • mensen die de Nederlandse taal willen leren en willen integreren in de Nederlandse samenleving;

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door voor al deze mensen activiteiten op maat te organiseren  op basis van persoonlijke doelstellingen  en verbindt de juiste mensen en organisaties met elkaar om deze doelstellingen te behalen.

 

Activiteiten:

Sleutelen aan je toekomst organiseert sociale creatieve workshops met een grote verscheidenheid aan activiteiten die mensen vooral op een ontspannende wijze met elkaar verbindt. 

Denk hierbij aan het maken van kerststukjes/ decoraties, schilderen met verschillende technieken of wol vogeltjes maken. Maar ook een cursus omgaan met Facebook , Line dancen of samen met Uurtje actief een wandeling in de Rucphense bossen organiseren om dennenappels te verzamelen voor de kerstactiviteiten.

We proberen hierbij zoveel mogelijk in te springen op de behoefte van onze doelgroepen.

Bij een deel van onze deelnemers kunnen de workshop activiteiten ondersteuning bieden bij het werken aan activering, vermindering van eenzaamheid, ontwikkeling van creativiteit, leren van de Nederlandse taal en integratie. Daarnaast kan men door het mee organiseren en uitvoeren van de workshops ook werken aan arbeidsvaardigheden en re-integratie.

Natuurlijk komen deelnemers ook gewoon om een gezellige middag te hebben en nieuwe mensen te leren kennen. 

We willen graag dat onze workshops en andere activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. We proberen dan ook de deelname prijs van onze sociale workshops en activiteiten zo laag mogelijk te houden. 

Financiën mogen geen drempel zijn om niet mee te kunnen doen. We vinden het belangrijk om deelname door mensen die anders andere financiële prioriteiten hebben mogelijk te  kunnen maken. Om die reden hebben wij de stichting Sleutelen aan je crea(c) tiviteit opgericht.

Met deze stichting kunnen we deze doelgroepen helpen toch te participeren en deel te nemen aan voor hen belangrijke maatschappelijke en sociale activiteiten.

Dus ben jij iemand of ken je iemand die graag zou willen meedoen aan onze activiteiten maar die eigenlijk daar geen financiële ruimte voor heeft.
Neem dan contact met ons op via het contactformulier van deze website zodat onze Stichting dit wel mogelijk kan maken.

Natuurlijk gaan we hier vertrouwelijk mee om!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws over onze workshops en andere activiteiten te ontvangen.

Succesvol ingeschreven!